Vilkår

Bilen må kun føres af lejer eller de i lejekontrakten angivne fører/e.

Bilen må ikke fremlejes, benyttes til motorsport, eller til person - eller godstransport mod betaling.

Bilen må kun anvendes til kørsel i Danmark.

Udlejer er berettiget til at undlade at tegne kaskoforsikring. Lejer er i så fald stillet som om kaskoforsikringen var tegnet. Lejer hæfter for alle skader, som ikke er eller ville være dækket af en tegnet kaskoforsikring.

Bemærk venligst at bilen er en ikke ryger bil og der må ikke medtages husdyr.

Udgifter i øvrigt i forbindelse med uheld under udlejning afholdes af lejer. Udgifter til reparationer foretaget uden aftale med udlejer, er denne uvedkommende. Eventuelle standsnings- og parkeringsafgifter, fartbøder m.v. i lejeperioden betales af lejer.

Lejeaftalen kan kun forlænges ved ny lejeaftale.

Lejekontrakten skal medbringes under kørsel.

Lejekontrakten afleveres til udlejer efter endt kørsel og afleveringstidspunkt (5) godkendes og underskrives af lejer.

Lejekontrakten opbevares af udlejer et år efter aflevering af lånebilen.

I forbindelse med overdragelsen af køretøjet erklærer jeg, at ejeren af køretøjet har undersøgt, at der som led i overdragelsen af køretøjet ikke er risiko for, at køretøjet vil blive anvendt til vanvidskørsel. Samtidig erklærer jeg, at ejeren har kontrolleret, at mit kørekort er gyldigt. Jeg erklærer endvidere, at jeg og øvrige, der vil få adgang til køretøjet, ikke tidligere har foretaget vanvidskørsel eller andre grovere overtrædelser af færdselsloven. Som vanvidskørsel anses bl.a. kørsel med en hastighed over 200 km/t, kørsel med en hastighed over 100 km/t med en samtidig overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 100 pct. og spirituskørsel med en promille på over 2,00. Jeg erklærer også, at jeg er gjort opmærksom på, at jeg kan blive pålagt det fulde erstatningsansvar, hvis køretøjet bliver konfiskeret som følge af vanvidskørsel.